news

12.02.2020

Visning af henrettelsesvideo indebar bortvisningsadgang

Opmanden fandt, at video overskred grænsen for hvad man kan vise...Læs mere

28.08.2019

Ikke bortvisning for kast med computermus.

Højesterets dom af 19.8.2019Læs mere

13.09.2018

Bortvisning var uberettiget - Vestre Landsretsdom af 13.9.2018

Der var ikke grundlag for at den ansattes handlinger var udtryk...Læs mere

21.03.2018

Bortvisning af bogholder var uberettiget.

Arbejdsgiver havde bortvist en medarbejder, der var ansat som både sekretær og bogholder, idet arbejdsgiveren mente, at de fejl, hun havde begået, berettigede til bortvisning. Den ansatte var i første omgang blevet opsagt med sædvanligt varsel, hvorefter arbejdsgiveren forsøgte at fremsætte et tilbud med opsigelse med kortere varsel som alternativ til bortvisning, idet arbejdsgiveren mente, at den ansatte efter opsigelsen havde handlet på en måde, der berettigede til bortvisning, herefter var den ansatte blevet bortvist. Landsretten fandt ikke at dette - noget kluntede forløb - kunne berettige til en bortvisning og henviste til, at den ansatte ikke havde misligholdt sin ansættelse i opsigelsesperioden.

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.