news

28.08.2019

Ikke bortvisning for kast med computermus.

Højesterets dom af 19.8.2019Læs mere

13.09.2018

Bortvisning var uberettiget - Vestre Landsretsdom af 13.9.2018

Der var ikke grundlag for at den ansattes handlinger var udtryk...Læs mere

06.06.2018

Bortvisning med tilbagevirkende kraft - Vestre Landsretsdom af 6.6.2018

Hemmelig lydoptagelse af møde var grov misligholdelse.Læs mere

12.02.2020

Visning af henrettelsesvideo indebar bortvisningsadgang

Faglig Voldgiftssag af 13. januar 2020 - Sag FV2019.0170 En medarbejder havde i en frokostpause i personalets frokostrum på egen foranledning og uden forudgående varsel med viden om indholdet vist en kollega et videoklip med optakten til henrettelse af en mand, som er bagbundet og stod nedgravet i sand. Da ledelsen dagen efter fik kendskab til sagen, blev der foretaget en undersøgelse, som mundede ud i, at medarbejderen den 31. januar 2019 blev bortvist med henvisning til væsentlig misligholdelse. Det hedder i brev af 31. januar 2019 om bortvisningen, at medarbejderen ”med overlæg fremviste en video af yderst stødende og grænseoverskridende karakter til en kollega”, og at ”Denne handling er fuldstændig uacceptabel og slet ikke forenelig med almen etik og opførsel på en arbejdsplads”. Opmanden fandt bortvisningen berettiget og henviste til at ved bedømmelsen tages udgangspunkt i, at medarbejdere på en arbejdsplads som et led i ansættelsesforholdet har pligt til at omgås hinanden med respekt og hensyntagen, og at arbejdsgiveren har pligt til at sikre et krænkelsesfrit arbejdsmiljø. Opmanden begrundede endvidere afgørelsen med, at I den foreliggende sag må det efter bevisførelsen lægges til grund, at visningen blev oplevet og virkede som et groft psykisk overfald på kollegaen, som fik videoklippet forevist uden nogen form for forudgående orientering om indholdet. Endelig kom opmanden frem til, at det ligger implicit i et ansættelsesforhold, at en ansat skal undlade – i hvert fald uden udtrykkeligt forudgående samtykke – at vise et sådant videoklip til en anden ansat, hvad enten det sker under arbejdet eller under en frokostpause i virksomhedens frokostlokale. Dette forudsætter hverken særlig instruks eller kontrol.

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.