news

28.08.2019

Ikke bortvisning for kast med computermus.

Højesterets dom af 19.8.2019Læs mere

13.09.2018

Bortvisning var uberettiget - Vestre Landsretsdom af 13.9.2018

Der var ikke grundlag for at den ansattes handlinger var udtryk...Læs mere

06.06.2018

Bortvisning med tilbagevirkende kraft - Vestre Landsretsdom af 6.6.2018

Hemmelig lydoptagelse af møde var grov misligholdelse.Læs mere

22.07.2020

Bortvisning berettiget.

Vestre landsrets dom af 19.6.2020.

A blev opsagt fra sin stilling den 25. august 2017 og blev sygemeldt den 4. september 2017. Efter hans forklaring skyldtes sygemeldingen, at han var kørt ned psykisk efter opsigelsen. Efterfølgende blev A bortvist grundet illoyalitet.

På et tidspunkt mellem den 4. september og den 12. september 2017, hvor ophævelsen fandt sted, foretog A sletning af alle sine mails i Outlook, såvel udgående som indgående. Mailboksen var den 12. september 2017 helt tømt. Sletningen skete i form af en såkaldt dobbeltsletning, der indebar, at mailene også blev fjernet fra "skraldespanden". Det var derfor ikke muligt efterfølgende at genskabe mailene.

Inden for samme tidsrum foretog A desuden sletning af alle kalenderaftaler i Outlook. Det var heller ikke muligt at genskabe disse. A forklarede at han kun slettede gamle mails og mails vedrørende interne møder, og at der blandt de mails, som han slettede, ikke var mails af værdiskabende karakter.

Landsretten fandt, at A’s arbejde havde en tæt kunderelation, og at den omfattende sletning af mails og kalenderaftaler vanskeliggjorde arbejdsgiverens muligheder for opfølgning I forhold til arbejdsgiverens kunder.

Bortvisningen af A var således berettiget, I det han havde handlet illoyalt.

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.