news

12.02.2020

Visning af henrettelsesvideo indebar bortvisningsadgang

Opmanden fandt, at video overskred grænsen for hvad man kan vise...Læs mere

28.08.2019

Ikke bortvisning for kast med computermus.

Højesterets dom af 19.8.2019Læs mere

13.09.2018

Bortvisning var uberettiget - Vestre Landsretsdom af 13.9.2018

Der var ikke grundlag for at den ansattes handlinger var udtryk...Læs mere

02.11.2014

Bortvisning uberettiget

Bortvisning af medarbejder, der havde brugt internettet til rent private formål under sin vagt kendt uberettiget, idet bortvisning ikke stod  i rimeligt forhold til overtrædelsen.

Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2014.

A havde i forbindelse med en nattevagt brugt internettet på sit kontor til private formål på sammenlagt  1 time ud over sin fastlagte pausetid. Arbejdsgiveren bortviste A på denne baggrund. A mente at bortvisningen var uberettiget og anlagde sag mod sin arbejdsgiver med påstand om løn i opsigelsesperioden.

Århus Byret fandt i første omgang, at bortvisningen var berettiget, mens Vestre Landsret ændrede afgørelsen, og kendte således bortvisningen uberettiget.

Landsretten tiltrådte arbejdsgiverens påstand om, at A's brug af internettet overskred de grænser der gjaldt i ansættelsesforholdet, men fandt, at bortvisningen ikke stod i rimeligt forhold til overtrædelsens omfang og karakter. A havde således krav på løn i en opsigelsesperiode, der blev fastsat til 70 dage efter gældende overenskomst.

Landsretten fandt dog, at A ikke havde krav på en godtgørelse, idet det blev vurderet, at A havde udvist egen skyld og derfor ikke opfyldte de overenskomstfastsatte betingelser for en fratrædelsesgodtgørelse.

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.