news

12.02.2020

Visning af henrettelsesvideo indebar bortvisningsadgang

Opmanden fandt, at video overskred grænsen for hvad man kan vise...Læs mere

28.08.2019

Ikke bortvisning for kast med computermus.

Højesterets dom af 19.8.2019Læs mere

13.09.2018

Bortvisning var uberettiget - Vestre Landsretsdom af 13.9.2018

Der var ikke grundlag for at den ansattes handlinger var udtryk...Læs mere

19.11.2014

Bortvisning og graviditet

Bortvisning under barsel var i strid med ligebehandlingsloven

Østre landsrets dom af 2. december 2013

A, der var på barselsorlov, blev den 15. maj 2008 bortvist med virkning fra den 8. maj 2008. A´s arbejdsgiver anerkendte, at bortvisningen var uberettiget, og udbetalte i forlængelse heraf godtgørelse for uberettiget bortvisning i medfør af funktionærlovens § 2b.

Spørgsmålet var således herefter, om den usaglige afskedigelse ligeledes var i strid med ligebehandlingsloven. A havde i marts måned oplyst en kollega på hendes arbejdsplads hovedkontor, samt lederen i den butik hun skulle starte i efter endt orlov, at hun ville være sygemeldt i en periode efter endt orlov grundet ryg problemer som følge af graviditet og fødsel.

Landsretten fandt, at arbejdspladsen ikke havde løftet bevisbyrden for, at A's graviditet og fremtidige sygefravær ikke var en medvirkende årsag til bortvisningen, og A fik derfor tilkendt en godtgørelse efter ligebehandlingsloven, der på baggrund af hendes anciennitet blev fastsat til 9 måneders løn.

Velkommen til Bortvist.dk

Bortvist.dk er stiftet af Rosberg & Haug advokater (nu Haug Advokater). Formålet har været at give interesserede en mulighed for selv at finde svar på nogle at de spørgsmål, der kan trænge sig på i et afbrudt ansættelsesforhold. Kan du ikke finde et svar, kan du sende os spørgsmål - helt gratis og uforpligtende. Har du andre typer ansættelsesretlige spørgsmål, så find hjælp på en vore andre retshjælpssider: www.ansaettelseshjaelpen.dk Du kan også kontakte os på tlf. 33134242. Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.